Jdi na obsah Jdi na menu

Mimopstruhové revíry MO Most

441 005 - Bílina 6

uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením MO Most
Délka: 20 km
Rozloha: 200 ha

popis revíru

GPS Začátek: 50°30'35.761"N, 13°41'41.317"E, Konec: 50°32'52.254"N, 13°35'30.845"E Přítok Labe. Od ústí potoka Srpina (Lužice) v Českých Zlatníkách ř. km 45,8 až k zatrubnění u MVE (Povodí Ohře, s. p.) v ř. km 61,7 (GPS Začátek: 50°30'35.761"N, 13°41'41.317"E, Konec: 50°31'20.113"N, 13°32'7.923"E). Do revíru patří potok Srpina od soutoku s Bílinou v Českých Zlatníkách až k pramenům. Ostatní přítoky jsou chovné a do revíru nepatří.

č. název a poloha v k.ú. rozloha foto

0.

Bílina (hlavní tok)      
2. Benedikt (GPS 50°35'33.412"N, 13°37'10.969"E) a 50°29'37.324"N, 13°40'10.145"E Vtelno  3,9 ha foto
7. Coubalák (GPS 50°35'12.919"N, 13°38'1.954"E) Louka u Litvínova  2,1 ha foto
8. Černice (GPS 50°33'55.007"N, 13°32'9.223"E) Horní Jiřetín 11,7 ha foto
9. Nové vody Jiřetín (GPS 50°33'43.535"N, 13°34'21.331"E)
II-Farského (GPS 50°33'24.713"N, 13°34'23.094"E)
III-OM (GPS 50°33'53.636"N, 13°32'54.241"E)
Horní Jiřetín

42,5 ha
 9,5 ha
 0,6 ha

foto
foto
foto
11. Havraňské rybníky 1, 2, 3, 5 (GPS 50°27'3.129"N, 13°36'2.692"E) Havraň  9,5 ha foto
12. Kačák (GPS 50°31'47.245"N, 13°34'41.363"E) Most-Komořany  1,6 ha  
14. Lužice 2 (GPS 50°29'36.805"N, 13°44'35.094"E) Lužice  2,4 ha foto
16. Lužice II - přehrada (GPS 50°29'23.701"N, 13°46'48.324"E) Lužice  3,0 ha foto
17. Čepirohy (GPS 50°28'36.955"N, 13°37'20.28"E) Most-Čepirohy  5,6 ha foto
18. Obecní rybník (GPS 50°27'55.644"N, 13°43'25.429"E) Bečov-Zaječice  7,3 ha  
23. Nejedlý II (u vojáků) (GPS 50°32'51.55"N, 13°35'29.44"E)   1,4 ha  
24. Patokryje (GPS 50°30'5.938"N, 13°42'20.073"E) Most-Patokryje  1,8 ha foto
26. Pod osadou (GPS 50°36'20.985"N, 13°37'46.196"E) Litvínov  1,1 ha foto
28. Pod lesíkem (GPS 50°34'23.102"N, 13°36'40.091"E) Litvínov-Záluží  2,2 ha foto
29. Rudý sever (GPS 50°35'23.246"N, 13°34'49.595"E) Litvínov-Hamr  3,2 ha foto
32. Šedák I (GPS 50°35'36.78"N, 13°35'8.936"E) Litvínov-Hamr  1,0 ha foto
34. U pily II
II.(GPS 50°33'54.692"N, 13°39'25.055"E)
zrušeno (IV.)
Mar. Radčice  11,8 ha foto
35. Matylda (GPS 50°31'37.766"N, 13°36'36.604"E) Most-Souš 39,7 ha foto
36. Výsypka Kopisty I., II., III. Souš  2,2 ha  
37. Výsypka Janov I, II (GPS 50°34'47.61"N, 13°34'12.96"E) Litvínov-Janov 3,2 ha  
38. Vítěz (GPS 50°34'13.776"N, 13°33'30.162"E) Horní Jiřetín  4,1 ha foto
39. Loupnice (GPS 50°34'44.214"N, 13°33'48.136"E) Litvínov-Janov  1,5 ha foto
40. Braňany pískovna (GPS 50°32'9.373"N, 13°41'6.119"E) Braňany 16,7 ha foto
41. Obecní rybník a přilehlé propadliny (GPS 50°34'36.054"N, 13°40'14.521"E) Mar. Radčice  8,6 ha foto

Další MP revíry MO Most s vlastním číslem

441 110 U kostela Most 1,8 ha foto
441 114 Oprám Lom u Mostu 1,1 ha foto
441 115 Nová voda Chudeřín Chudeřín 3,5 ha foto
441 116 Šedák II Chudeřín 0,2 ha foto
441 136 Škvárovna Ervěnice 7 ha  
441 137 Myslivecký rybník Lišnice 2 ha  

 

 

 

 

 

 

Dodatky k revíru Bílina 6:

Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.

Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody. Při ulovení sumce velkého dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto rybu nevracet do revíru. Zákaz rozdělávání ohňů a stanování mimo místa k tomu určená. Zákaz poškozování příbřežních dřevin a další vegetace (Zákon o ochraně přírody č 114/1992 Sb.) – při porušení bude Rybářská stráž postupovat obzvláště přísně. Příjezd motorovými vozidly k vodě je povolen pouze po vyznačených cestách a jejich parkování je možné jen na určených místech. Není povoleno parkování na travních plochách. Zákaz jakékoli manipulace s informačními cedulemi (označení revíru, parkování…).

č. 2 Benedikt - V období od 1. 6. do 31. 8. je rybolov zakázán v části nádrže dle Provozního řádu TSmM, a. s. Provozní řád je umístěn na informačních tabulích u nádrže a všichni lovící jsou povinni se jím řídit.

č. 9 Nové vody Jiřetín I - Lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem nebo jakýmkoli motorem.

č. 11 Havraňské rybníky - Zákaz lovu ryb u rybníka č. 3 (počítá se od hlavní silnice dozadu) z hráze, která prochází středem rybníka z důvodu obecného zájmu – ochrany hnízdění ptactva.

č. 34 U Pily II - Zákaz lovu ryb z hráze (komunikace) mezi druhou a třetí nádrží, z důvodu vyjmutí třetí nádrže z rybářského revíru (poloha třetí nádrže – zákaz rybolovu – GPS 50°33'54.285"N, 13°40'1.514"E). Lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem jakýmkoli motorem.

č. 35 Matylda - Zákaz lovu ryb od výpusti (vnitřní hrana) do vzdálenosti 50 m na každou stranu čelně k autodromu, zákaz vstupu na zařízení výpusti. V období od 1. 6. do 31. 8. je rybolov zakázán v části nádrže dle Provozního řádu TSmM, a. s. Provozní řád je umístěn na informačních tabulích u nádrže a všichni lovící jsou povinni se jim řídit.

Pro příjezd automobilů k nádrži nesmí být používána obslužná komunikace – mimo členy rybářské stráže. Parkování je povoleno pouze na místech vymezených majitelem nádrže, tj. na cestě od zastávky autobusu ZTS Vrbenský po celé trase bývalé silnice až k bývalému železničnímu přejezdu do Souše (souběžně s hlavní silnicí), dále na příjezdové silnici u výpusti a případně dalších místech k parkování dodatečně určených majitelem nádrže. Je zakázáno parkovat v místech výsadby zeleně. 

Všichni držitelé platné povolenky k lovu ryb, lovící na propadlinách revíru, jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení o vstupu na poddolovaná území. Detailní informace jsou k dispozici na sekretariátu ČRS MO Most. Přístup na pozemky, cesty a břehy vodních nádrží je na vlastní nebezpečí.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu
(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. Tyčové bójky jsou při lovu ryb na mimosptruhových revírech povoleny.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.
Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.